• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Guayacan - Chile

 • Tọa độ cảng: -29º -59' -34'' S, -71º -22' -14'' W
 • Mã cảng: CLGYC
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Minera del PacificoPedro Pablo Munoz 675, La SerenaGuayacanChile
 • Quản lý cảng: Guayacan Port Authority
 • Số điện thoại: 56 51 225151
 • Số fax: 56 51 208270
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead