• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Futila Terminal - Angola

  • Tọa độ cảng: -5º -24' -59'' S, 12º 12' 46'' E
  • Mã cảng:
  • Quốc gia: Angola
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No