• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Fremantle - Úc

 • Tọa độ cảng: -32º -2' -14'' S, 115º 45' 7'' E
 • Mã cảng: AUFRE
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: PO Box 95Fremantle, Western Australia 6959Australia
 • Quản lý cảng: Fremantle Port Authority
 • Số điện thoại: 61 (08) 9430 3555
 • Số fax: 61 (08) 9336 1391
 • Số Email: mail@fremantleports.com.au
 • Website: www.fremantleports.com.au
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes