• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Fangcheng - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 21º 44' 58'' N, 108º 21' 41'' E
 • Mã cảng: CNFAN
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Port Administration Office22 Youyi RoadFangcheng, Guangxi 538001China
 • Quản lý cảng: Fangcheng Port Authority
 • Số điện thoại: 86 770 282 2663
 • Số fax: 86 770 289 2141
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes