• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Famagusta - Cyprus

 • Tọa độ cảng: 35º 7' 38'' N, 33º 56' 32'' E
 • Mã cảng: CYFMG
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Cyprus
 • Địa chỉ: FamagustaCyprus
 • Số điện thoại: 90 392 365 4388
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Inland port: Yes
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater