• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Easter Island - Chile

  • Tọa độ cảng: -27º -4' -51'' S, -109º -18' -41'' W
  • Mã cảng: CLEAI
  • Quốc gia: Chile
  • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No