• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Chenglingji - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 29º 25' 48'' N, 113º 8' 54'' E
 • Mã cảng: CNCLJ
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Port Administration Office2 Changjiang RoadChenglingji, Hunan 414002China
 • Quản lý cảng: Chenglingji Port Authority
 • Số điện thoại: 86 730 856 1761
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Inland port: Yes
 • Mean tide: 17 feet m
 • Cargo Pier: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Mean Tide: 17 feet
 • Anchorage: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural