• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Charlotte Amalie - British Virgin Islands

  • Tọa độ cảng: 18º 19' 52'' N, -64º -57' -19'' W
  • Mã cảng:
  • Quốc gia: British Virgin Islands
  • Cảng nằm ở khu vực: Caribbean Sea
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes