• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Caldera - Costa Rica

 • Tọa độ cảng: 9º 55' 5'' N, -84º -42' -26'' W
 • Mã cảng: CRCAL
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Costa Rica
 • Địa chỉ: CalderaCosta Rica
 • Quản lý cảng: Administracion De Puertos
 • Số điện thoại: 506 634 4169
 • Số fax: 506 634 4137
 • Website: www.spcaldera.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: North Pacific Ocean
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 3 feet m
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: Coastal Natural