• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Banes - Cuba

 • Tọa độ cảng: 20º 53' 18'' N, -75º -39' -35'' W
 • Mã cảng: CUBAN
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Cuba
 • Địa chỉ: BanesCuba
 • Quản lý cảng: Empresa Terminales Mambisas de La Habana
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Caribbean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes