• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Porto Grande - Cape Verde

  • Tọa độ cảng: 16º 53' 27'' N, -24º -59' -50'' W
  • Mã cảng: CVPGR
  • Quốc gia: Cape Verde
  • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes