• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Port Weller - Canada

 • Tọa độ cảng: 43º 7' 48'' N, -79º -7' -47'' W
 • Mã cảng: CAPWE
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 508 Glendale AvenueSt. Catharines, Ontario L2R 6V8Canada
 • Quản lý cảng: St. Lawrence Seaway Management Corporation
 • Số điện thoại: 905-641-1932
 • Số fax: 905-682-4525
 • Số Email: marketing@seaway.ca
 • Website: www.seaway.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Tide Gate