• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Port Pirie - Úc

 • Tọa độ cảng: -33º -8' -59'' S, 138º 5' 2'' E
 • Mã cảng: AUPPI
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 296 St Vincent StreetPort Adelaide, South Australia 5015Australia
 • Quản lý cảng: Flinders Ports Pty Ltd
 • Số điện thoại: +61 8 8447 0611
 • Số fax: +61 8 8447 0606
 • Số Email: flindersports@flindersports.com.au
 • Website: www.flindersports.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 6 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 6 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes