• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Zhoushan - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 30º 1' 0'' N, 122º 5' 60'' E
 • Mã cảng: CNZOS
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Zhoushan, Zhejiang 316000China
 • Quản lý cảng: Zhoushan Harbour Admin
 • Số điện thoại: 86 580 206 7222
 • Số fax: 86 580 206 7224
 • Website: www.zsport.com.cn
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Far East
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural