• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Zhenjiang - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 32º 13' 0'' N, 119º 26' 8'' E
 • Mã cảng: CNZHE
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Administration Office19 Changjiang RoadZhenjiang, Jiangsu 212001China
 • Quản lý cảng: Zhenjiang Port Authority
 • Số điện thoại: 86 511 527 4892
 • Số fax: 86 511 257 7837
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Inland port: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes