• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Yingkou - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 40º 40' 55'' N, 122º 15' 8'' E
 • Mã cảng: CNYIK
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Admin Off, 1 Xingang RdBayuquan DistrictYingkou, Liaoning 115007China
 • Quản lý cảng: Yingkou Harbour Administration
 • Số điện thoại: 86 417 625 1778
 • Số fax: 86 417 625 1523
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Far East
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes