• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Yamba - Úc

 • Tọa độ cảng: -29º -21' -50'' S, 153º 20' 21'' E
 • Mã cảng: AUYBA
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: Pilot StationPilot StreetYamba, NSW 2464Australia
 • Quản lý cảng: NSW Maritime Authority
 • Số điện thoại: 61 2 6646 2002
 • Số fax: 61 2 6646 1596
 • Số Email: pilot@yamba.nsw.gov.au
 • Website: www.yamba.nsw.gov.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural