• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Woodfibre - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 40' 0'' N, -123º -15' 0'' W
 • Mã cảng: CAWOO
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: WoodfibreCanada
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 5 feet m
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 5 feet
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural