• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Windsor - Canada

 • Tọa độ cảng: 42º 19' 0'' N, -83º -2' -21'' W
 • Mã cảng: CAWND
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 3190 Sandwich Street/3190 rue SandwichWindsor, Ontario, CanadaN9C 1A6
 • Quản lý cảng: Windsor Port Authority/Administration Portuaire de Windsor
 • Số điện thoại: 519-258-5741
 • Số fax: 519-258-5905
 • Số Email: wpa@portwindsor.com
 • Website: www.portwindsor.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural