• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Weipa - Úc

 • Tọa độ cảng: -12º -38' -42'' S, 141º 52' 19'' E
 • Mã cảng: AUWEI
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: GPO Box 409Brisbane, Queensland 4001Australia
 • Quản lý cảng: Ports Corporation of Queensland
 • Số Email: info@pcq.com.au
 • Website: www.pcq.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes