• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Watson Island - Canada

  • Tọa độ cảng: 54º 8' 24'' N, -130º -10' -48'' W
  • Mã cảng: CAWAT
  • Quốc gia: Canada
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No