• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Vlore - Albania

 • Tọa độ cảng: 40º 29' 48'' N, 19º 27' 31'' E
 • Mã cảng: ALVOA
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Albania
 • Địa chỉ: Albania
 • Quản lý cảng: Vlore Drejtoria e Portit Detar
 • Số Email: porti-vlore@aul.com.al
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Central Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Tide Gate