• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Vitoria - Brazil

 • Tọa độ cảng: -20º -20' -37'' S, -40º -17' -36'' W
 • Mã cảng: BRVIX
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Av. Getulio Vargas, 556Vitoria, ES CEP 29.020-030Brazil
 • Quản lý cảng: Companhia Docas do Espirito Santo (CODESA)
 • Số điện thoại: 55 27 3132 7314
 • Số fax: 55 27 3132 7313
 • Số Email: falaporto@codesa.gov.br
 • Website: www.portodevitoria.com.br
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes