• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Vassiliko - Cyprus

  • Tọa độ cảng: 34º 43' 0'' N, 33º 19' 0'' E
  • Mã cảng: CYVAS
  • Quốc gia: Cyprus
  • Cảng nằm ở khu vực: Mediterranean Sea
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No