• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Varanus Island Terminal - Úc

  • Tọa độ cảng: -20º -38' 0'' S, 115º 35' 59'' E
  • Mã cảng: AUVAR
  • Quốc gia: Úc
  • Cảng nằm ở khu vực: Australia
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No