• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Valparaiso - Chile

 • Tọa độ cảng: -33º -3' -1'' S, -71º -38' -20'' W
 • Mã cảng: CLVAP
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Av. Errazuriz # 25ValparaisoChile
 • Quản lý cảng: The Portuaria Valparaiso Company
 • Số điện thoại: 56 32 448800
 • Số fax: 56 32 224190
 • Website: www.portvalparaiso.cl
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater