• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Valona - Albania

  • Tọa độ cảng: 40º 26' 59'' N, 19º 29' 54'' E
  • Mã cảng: ALVLO
  • Quốc gia: Albania
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No