• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Twillingate - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 40' 0'' N, -54º -45' 0'' W
 • Mã cảng: CATWI
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Twillingate A0G 4M0Canada
 • Quản lý cảng: Harbour Authority of Twillingate
 • Số điện thoại: 709 884 2096
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 61 - 65 feet 18.6 - 19.8 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural