• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Tumaco - Colombia

 • Tọa độ cảng: 1º 51' 0'' N, -78º -49' 0'' W
 • Mã cảng: COTCO
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Colombia
 • Địa chỉ: TumacoColombia
 • Số điện thoại: 57 27 272484
 • Số fax: 57 272425
 • Website: www.navescolombia.com
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Pacific Ocean
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes