• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Tuktoyaktuk - Canada

 • Tọa độ cảng: 69º 27' 0'' N, -133º -1' -59'' W
 • Mã cảng: CATUK
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: TuktoyaktukCanada
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Arctic Ocean
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: Coastal Natural