• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Trois-Rivieres - Canada

  • Tọa độ cảng: 46º 19' 43'' N, -72º -33' -15'' W
  • Mã cảng: CATRR
  • Quốc gia: Canada
  • Cảng nằm ở khu vực: Lakes & Rivers (Canada)
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No