• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng ngoài khơi Tramandai - Brazil

 • Tọa độ cảng: -30º -1' -17'' S, -50º -8' -49'' W
 • Mã cảng: BRTRM
 • Loại cảng biển: Cảng ngoài khơi [Off-Shore Terminal]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: CP 19Petroleo Brasileiro SATramandai, RS 95590-000Brazil
 • Quản lý cảng: Terminal Maritimo de Tramandai
 • Số điện thoại: 55 51 3684 9530
 • Số fax: 55 51 3684 9528
 • Số Email: jrfilho@petrobras.com.br
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: East Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 66 - 75 feet 20.1 - 21.3 meters
 • Anchorage: 66 - 75 feet 20.1 - 21.3 meters
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes