• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Tongjiang - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 47º 30' 0'' N, 132º 19' 59'' E
 • Mã cảng: CNTOJ
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Tongjiang, HeilongjiangChina
 • Quản lý cảng: Tongjiang Port Authority
 • Số điện thoại: 86 454 292 2154
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Inland port: Yes