• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Thursday Island - Úc

 • Tọa độ cảng: -10º -33' -32'' S, 142º 11' 40'' E
 • Mã cảng: AUTIS
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: GPO Box 409Brisbane, Queensland 4001Australia
 • Quản lý cảng: Ports Corporation of Queensland
 • Số Email: info@pcq.com.au
 • Website: www.pcq.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Harbor Type: Coastal Natural