• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Tenes - Algeria

 • Tọa độ cảng: 36º 31' 1'' N, 1º 19' 53'' E
 • Mã cảng: DZTEN
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Algeria
 • Địa chỉ: BP 18Tenes 02200Algeria
 • Quản lý cảng: Entreprise Portuaire de Tenes
 • Số điện thoại: 213 27 767276
 • Số fax: 213 27 766589
 • Số Email: asiporttenes@yahoo.fr
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: West Africa
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead