• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Struer - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 56º 30' 0'' N, 8º 34' 59'' E
 • Mã cảng: DKSTR
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Kulgade 6Struer 7600Denmark
 • Số điện thoại: 45 97 85 02 28
 • Số fax: 45 97 85 54 34
 • Số Email: Struer@havn.dk
 • Website: www.struerhavn.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No