• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Strahan - Úc

 • Tọa độ cảng: -42º -8' -60'' S, 145º 19' 59'' E
 • Mã cảng: AUSRN
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 48 Formby RoadPO Box 478Devonport, Tasmania 7310Australia
 • Quản lý cảng: Tasmanian Ports Corporation Pty Ltd
 • Số điện thoại: 61 3 6421 4911
 • Số fax: 61 3 6421 4988
 • Số Email: secretary@tasports.com.au
 • Website: www.tasports.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater