• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Stewart - Canada

 • Tọa độ cảng: 55º 54' 29'' N, -130º 0' -58'' W
 • Mã cảng: CASTW
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 705 Brightwell StreetPO Box 460StewartCanada
 • Quản lý cảng: District of Stewart
 • Số điện thoại: 250-636-2251
 • Số fax: 250-636-2417
 • Website: www.stewart-hyder.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Pacific Ocean
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 4 feet m
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural