• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng St. John - Canada

  • Tọa độ cảng: 45º 16' 0'' N, -66º -2' -60'' W
  • Mã cảng: CASJN
  • Quốc gia: Canada
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No