• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Sorel - Canada

 • Tọa độ cảng: 46º 1' 59'' N, -73º -7' 0'' W
 • Mã cảng: CASOR
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: SorelCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes