• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Sitra - Bahrain

 • Tọa độ cảng: 26º 8' 28'' N, 50º 37' 58'' E
 • Mã cảng: BHSIT
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Bahrain
 • Địa chỉ: Bahrain
 • Quản lý cảng: Sitra Port Authority
 • Số điện thoại: 973 1775 7744
 • Số fax: 973 1775 7747
 • Website: www.bahrainports.gov.bh
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes