• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Simao - Trung Quốc

  • Tọa độ cảng: 22º 28' 47'' N, 100º 34' 48'' E
  • Mã cảng: CNSYM
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No