• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Shengjin - Albania

 • Tọa độ cảng: 41º 49' 0'' N, 19º 36' 0'' E
 • Mã cảng: ALSHG
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Albania
 • Địa chỉ: ShengjinAlbania
 • Quản lý cảng: Shengjin Port Authority
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: Coastal Natural