• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Shanghai - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 31º 24' 0'' N, 121º 29' 49'' E
 • Mã cảng: CNSHA
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: 358 East Daming RoadShanghai, Shanghai 200080China
 • Quản lý cảng: Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
 • Số điện thoại: +8621 55333388
 • Số fax: +8621 63217936
 • Số Email: contact@portshanghai.com.cn
 • Website: www.portshanghai.com.cn
 • Quy mô cảng: Very Large
 • Cảng nằm ở khu vực: Far East
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 6 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 6 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes