• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Sept-Iles - Canada

 • Tọa độ cảng: 50º 12' 9'' N, -66º -21' -40'' W
 • Mã cảng: CASEI
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 1 Quai Mgr BlancheSept-IlesQuebec G4R 5P3Canada
 • Quản lý cảng: Sept-Iles Port Authority
 • Số điện thoại: 418-968-1231
 • Số fax: 418-962-4445
 • Số Email: portsi@portsi.com
 • Website: www.portsi.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Gulf of St.Lawrence
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 10 feet m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Mean Tide: 10 feet
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes