• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Seme Terminal - Benin

  • Tọa độ cảng: 6º 15' 0'' N, 2º 40' 0'' E
  • Mã cảng: BJSEM
  • Quốc gia: Benin
  • Cảng nằm ở khu vực: West Africa
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No