• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Sarnia - Canada

 • Tọa độ cảng: 42º 58' 19'' N, -82º -24' -13'' W
 • Mã cảng: CASNI
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 325100 Seaway RoadSarnia, ON N7T 7J2Canada
 • Quản lý cảng: Port of Sarnia Authority - Transport Canada
 • Số điện thoại: 519 3337 5121
 • Số fax: 519 344 8894
 • Số Email: harboumaster@sarship.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes