• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Santos - Brazil

 • Tọa độ cảng: -23º -58' -25'' S, -46º -19' -14'' W
 • Mã cảng: BRSSZ
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Companhia Docas do Estado de Sao Paulo (CODESP)Avenida Rodrigues Alves s/nSantos, Sao Baulo 11015-900Brazil
 • Quản lý cảng: Port of Santos Port Authority
 • Số điện thoại: (13) 3233-6565
 • Số fax: (13) 3233-3080
 • Website: www.portodesantos.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Brazil
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes