• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Santarem - Brazil

 • Tọa độ cảng: -2º -25' -59'' S, -54º -42' 0'' W
 • Mã cảng: BRSTM
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Endereco Rodovia Cuiaba-Santarem, s/n, bairro - SaleSantarem, Para CEP: 68040-400Brazil
 • Quản lý cảng: Companhia Docas do Para - Autoridade Portuaria
 • Số điện thoại: 91 523-3693
 • Số fax: 91 523-4693
 • Số Email: aposan@cdp.com.br
 • Website: www.cdp.com.br
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Anchorage: 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Typhoon Harbor
 • Turning Area: Yes