• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng San Antonio - Chile

 • Tọa độ cảng: -33º -34' -2'' S, -71º -36' -31'' W
 • Mã cảng: CLSAI
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Alan MacowanSan Antonio 0245Chile
 • Quản lý cảng: Multioperated Terminal
 • Số điện thoại: 56 35 586 000
 • Số fax: 56 35 586 015
 • Website: www.sanantonioport.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes